Oferta

 • kompleksowe, wielobranżowe projekty architektoniczno – budowlane obiektów handlowych i usługowych, obiektów o charakterze przemysłowo – produkcyjnym, mieszkalnych zespołów urbanistycznych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  a w wyjątkowych sytuacjach również domów jednorodzinnych 😉
 • projekty urządzenia i zagospodarowania terenu zarówno działek indywidualnych jak i dużych założeń urbanistycznych
  projekty przebudów, remontów, termomodernizacji i zmian sposobu użytkowania obiektów istniejących
 • projekty architektury wnętrz (indywidualnych i komercyjnych)
 • wizualizacje wnętrz i obiektów budowlanych
 • projekty kolorystyki i iluminacji elewacji budynków
 • inwentaryzacje architektoniczno – budowlane obiektów istniejących
 • prace koncepcyjne i studialne w zakresie architektury i budownictwa
 • obsługa formalno – prawna inwestycji w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę
 • doradztwo projektowe w zakresie analiz powierzchniowych, zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego itp.
 • kosztorysowanie inwestycji
 • audyty i świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych

architekt śląsk